home / If you need two hands - Praktijk voor Shiatsu en Massage in Wassenaar

Achtergrond Shiatsu therapie

Renate Zellenrath beoefent de stroming van Tokujiro Namikoshi. Eerst in Amsterdam, daarna in Baarn. In 2015 volgde zij de stijl van Masunaga, met de 1-jarige opleiding tot Do-In docent bij Anushka Hofman.

Tokujiro Namikoshi

De door Tokujiro Namikoshi ontwikkelde shiatsu therapie is gebaseerd op de Westerse kennis over anatomie, fysiologie, pathologie en de Oosterse kennis, zoals meridianenleer, de vijf elementen, de tsubopunten en het Yin en Yang principe wat in de Traditionele Chinese geneeskunde wordt gebruikt.

Het Namikoshi systeem is op een dusdanig hoog medisch niveau dat de therapie in 1964 door het Ministerie van Gezondheid en Welzijn in Japan als enig Shiatsu-systeem is erkend. In 1975 introduceerde Dennis Binks, een leerling van Tokujiro, Namikoshi Shiatsu in Europa.

In het Japans betekent "Shi" vinger en "atsu" druk. Doel is om het zelfgenezend vermogen te bevorderen. Het is een veilige behandelmethode waarbij acupuntuurpunten worden ingezet.

De voornaamste kenmerken van Namikoshi shiatsu zijn:

- Westerse visie en Oosterse filosofie

- diagnose en therapie zijn gecombineerd. Handen en vingers van de therapeut kunnen afwijkingen in huid en spieren of lichaamswarmte opmerken. Daarbij denkt de therapeut vanuit anatomische, fysiologische functies, maar ook vanuit de meridiaanleer. Door de verplichte 1-jarige nascholing Westers/medische basiskennis  heeft de therapeut nogmaals de kwaliteiten aangetoond voldoende opgeleid te zijn. Hierdoor wordt een consult vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

- De inzet tot herstel en genezen is een vertrouwen tussen de therapeut en client.
- Shiatsu benadert het lichaam holistisch, een plaatselijke behandeling kan tijdelijk succes hebben, maar kan niet fundamenteel genezen.
- Shiatsu werkt verzachtend en ondersteunend bij ziekte.

 Andere stromingen zijn, Zen shiatsu, healing Shiatsu, Tao Shiatsu, Hara Shiatsu, Macrobiotic Shiatsu.

Renate Zellenrath heeft eerst een 1-jarige Namikoshi opleiding gevolgd aan de ESA te Amsterdam, met docenten zoals Clemens Vogt. Vervolgens heeft zij een 5-jarige opleiding Namikoshi gevolgd aan de De Dutch Shiatsu Academy (DSA) gevestigd te Baarn. Een intensieve studiebelasting gedurende 5 jaar. Naast Shiatsu, vakken als Traditionele Chinese Geneeskunde, natuurgeneeskunde en westerse medische basisvakken. Helaas is deze opleiding in 2017 door de nieuwe regelgeving en geen opvolgers gestopt met bestaan. Aan de school waren verbonden Paula Kobayashi, Bardhan Martosemito, Joyce Vermeeren, Carstien Nijeboer, Ria Trompert en vele andere goede docenten.

European Shiatsu Academy (ESA) Namikoshi, duur parrtime 3 jaar en gevestigd in Amsterdam. Ook in Den Haag kan de Namikoshi stijl worden gevolgd.

Waarom Shiatsu? Shiatsu volgt een holistische aanpak en combineert psychische en lichamelijke klachten. Ze erkent dat wij geen invloed hebben op ziekten veroorzaakt door genetische factoren, maar het doel is dat we ons bewust worden. Door te leren wat we voelen en om signalen (tijdig) te herkennen, vooral met diepere pijnlijke of emotionele problemen. Shiatsu is een weldaad voor lichaam en geest. Uit veel onderzoek blijkt dat massage de gezondheid bevordert.

Wanneer Shiatsu? Shiatsu wordt toegepast bij pijnbestrijding, maar het beste is natuurlijk om preventief aan de gezondheid te werken. In landen als Duitsland, Zwitserland, Canada en Japan is een maandelijkse Shiatsu behandeling heel gewoon.

Verschil met andere therapieën? De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) is van oorsprong de basis van Shiatsu therapie. De Zang Fu (orgaanleer) neemt hierbij een prominente plaats in, naast observatie, luisteren, voelen als onderzoekstechnieken en pols en tongdiagnostiek. Om de TCG te begrijpen zijn basisbeginselen over de pathologie (ziekteleer) vanuit de Westerse visie van belang. Dit om de terminologie (Zang Fu) te begrijpen en te onderscheiden van de Westerse visie. Daarnaast speelt een grote rol het herkennen van symptomen en signalen die het lichaam aangeeft. Wat voor soort pijn, stekend, zeurend of juist verspringend. Wat is de kleur van het gelaat, hoe is de stem. Is er bij druk meer pijn? Is er sprake van koude of warmte, te veel vocht (oedeem, transpiratie) of juist te weinig (droge huid). Ook de psyche (emoties) spelen een belangrijke rol om een disbalans te herkenen in een meridaanstroom, verbonden aan een orgaan. Signalen en symptomen, die gedurende duizenden jaren zijn bestudeerd en opgeschreven, maar waar nog niet altijd gebruik van wordt gemaakt.

Overeenkomsten tussen Westerse geneeskunde en TCG? De Westerse geneeskunde spreekt over de celleer en daaraan gerelateerde organen en de TCG spreekt over de Qi en daaraan gerelateerde organen (en daaraan gerelateerde meridianen). In mijn scriptie “Wat is de meerwaarde van Shiatsu bij aspecifieke rugklachten” zien we heel veel overeenkomsten in de terminologie. Bijzonder is dat er geen of nauwelijks wijzigingen zijn aangebracht  in de teksten die zijn opgeschreven 2000 jaar geleden.

Maken andere therapieen gebruik van de TCG? Ja, ik zie steeds meer nieuwe technieken en apparaten op de markt komen die terug te voeren zijn naar het principe van de TCG, maar dan gekleed in een ander jasje. Denk hierbij aan Dry needling, Triggerpoints, micro energie systemen, het geven van stroomstootjes.. Doel is om het lichaam te activeren en om de energiebalans te hervinden. Met de huidige snelle ontwikkeling gaan wij ons misschien eens verbazen over de wijsheden die al duizenden jaren beschreven staan. Wie weet? Mijn nieuwsgierigheid is in ieder geval gewekt.

Meerwaarde ten opzichte van andere therapieën? Wie de celleer begrijpt en enige kennis heeft van de werking tussen brein en lichaam zal beamen dat een wondje kan genezen of dat pijn kan worden verzacht door het aandacht te geven. Een goede constitutie is belangrijk. Elke therapie heeft zo zijn specialisatie.

Bedrijven: In deze tijd bestaat er een steeds grotere behoeft om werknemers vitaal en betrokken te houden. Ik begeleid uw medewerkers graag, door ze een ontspanningsmassage aan te bieden. Vaak na 20 minuten behandeling voelt de werknemer zich herboren. Niet alleen uw werknemer komt dit ten goede, maar natuurlijk ook uw bedrijf. Er is veel bewijs dat ziekteverzuim door massage therapie afneemt.

Shiatsu is geen vervanging van de reguliere geneeskunde. Daarom vindt er een intake gesprek plaats. Indien u aanvullend verzekerd bent wordt een consult geheel of gedeeltelijk vergoed.

Shiatsu en Do-In

Do-In is een bewegingsleer en bestaat uit traditionele oefeningen afkomstig uit het Boeddhisme, Shintoïsme en het Taoïsme. De oefeningen zijn gericht om de levensenergie te laten stromen, vooral bewust te worden van de eigen energie en het herkennen van blokkades. Met de strekkingen en ademhalingoefeningen breng je balans

Andere scholen:

Masunaga

De Nederlandse Shiatsu School voor Klassieke Shiatsu in Den Haag verzorgt een vierjarige HBO-opleiding tot Shiatsu therapeut. Bij deze opleiding staat deze leer van Masunaga centraal. De zogenaamde ZEN shiatsu. De focus ligt vooral op de Oosterse (Japanse) filosofie, gevoelsontwikkeling, begrip Ki, vijf elementen, meridiaanleer, Hara (diagnostiek), zijn de hoofdpijlers bij deze opleiding. De school staat onder leiding van Alan Nash en Anushka Hofman.

De Nederlandse School voor DO-IN (NSKS) in Den Haag staat o.l.v. Anushka Hofman en team. Do-In is een Japanse vorm van yoga (ontstaan vanuit de Chinese filosofie), waarbij preventie en ondersteuning vanuit de bewegingsleer, is gebaseerd op de 5-elementen, Yin en Yang, Qi en meridiaanleer, Kyo en Jitsu. Therapeutisch vorming en coaching staat centraal. Een must voor elke docent/therapeut die zich verder wil verdiepen in deze bijzondere filosofie.

 

Tokujiro Namikoshi, grondlegger van Shiatsu Namikoshi
Rustgevende shiatsu nek en schouderbehandeling