home / Medisch Shiatsu Namikoshi “IF YOU NEED TWO HANDS”

Massage en wellness

© 2008 - 2023 All Rights Reserved

Vanuit de Oosterse (natuurgeneeskundige) visie wordt een gezonde spijsvertering als cruciaal gezien. Alles wat we via onze mond binnenkrijgen, heeft namelijk invloed op ons gehele lichaam en met name de zogenaamde Milt energie Gu Qi. Naast het belang van gezonde voeding, zijn voldoende momenten zonder stress ook van groot belang voor een gezonde spijsvertering. Dit komt omdat stress het cortisolniveau in ons lichaam verhoogt.

Een shiatsu behandeling kan zorgen voor een moment van rust, waarbij de aanraking het zenuwweefsel beïnvloedt en daarmee ook de hersenen. De hersenen en het ruggenmerg communiceren met elkaar via neurotransmitters zoals dopamine, adrenaline, noradrenaline, serotonine, histamine, endorfines, en cholecystokinines. De positieve werking van deze neurotransmitters is onder andere afhankelijk van een gezonde en evenwichtige levensstijl.

Wanneer het lichaam te zwaar wordt belast, bijvoorbeeld door werkdruk, psychische factoren en stress, worden er continue impulsen via de neurotransmitters naar de hersenen gestuurd. Stress heeft bijvoorbeeld een directe invloed op de hersenen door het vrijgeven van de chemische boodschapper "cortisol". Onder normale omstandigheden kan cortisol geen kwaad en zorgt het ervoor dat we kunnen presteren onder stressvolle omstandigheden. Maar wanneer deze neurotransmitter voortdurend wordt aangemaakt, kan het lichaam uitgeput raken. Cortisol zorgt er namelijk voor dat de hartslag wordt verhoogd, waardoor de longen en het hart extra worden belast worden.

Massage verhoogt daarnaast het niveau van de neurotransmitters serotonine en dopamine. Deze twee neurotransmitters zijn nodig voor een prettige stemming, een goed leervermogen en dienen om het slapen te bevorderen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de neurotransmitters positief kunnen worden beïnvloed door massage.

Meer wetenschap onder andere te vinden op:

www.sciencedirect.com, typ acupressure of shiatsu

NCBI/ Pubmed
BritishMedical Journal
​Cochrane

In een rapport “Cortisol decreases and serotonine and dopamine increase following massage therapy”, (oktober 2005) geschreven door Field T, Hernandez-Reif M, Diego M, Schanberg S, Kuhn C, blijkt dat cortisol afneemt en serotonine-en dopamine toeneemt als massagetherapie wordt toegepast bij patiënten die leiden aan depressies (met inbegrip van eetstoornis studies), pijnsyndromen, auto-immune aandoeningen (zoals astma en chronische vermoeidheid), immuunaandoeningen (met inbegrip van borstkanker), stress op het werk, stress van het ouder worden. Cortisol is een stof die in het lichaam vrijkomt onder invloed van stress. Serotonine en dopamine zijn stoffen die positieve werkingen hebben. De massages met zachte aanrakingen blijken een extra positieve bijwerking te hebben.

“De effecten van warmte massage op het autonome zenuwstelsel” (2011) The effects of heat and massage application on autonomic nervous system”, gepubliceerd opPubMed.

In the the Journal of Pain and Symptom Management is een artikel opgenomen: The Efficacy of Acupressure for Symptom Management: A Systematic Review”. Het betrof gerandomiseerde klinische trials gepubliceerd tussen 1 januari 2000 en 31 januari 2010. Het resultaat was dat acupressuur effectief was voor de pijn bij patiënten met dysmenorroe, tijdens de bevalling en na een trauma, ook bij kortademigheid, vermoeidheid en het verminderen van slapeloosheid.

In opdracht van Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Toronto, ON, Canada werd onderzocht wat “massagetherapie” kan betekenen bij aspecifieke rugklachten. Er werd gezocht in databases vanaf 2006. In het rapport, waarbij uiteindelijk dertien gerandomiseerde studies werden opgenomen, met de titel “Massage for low back pain”: an updated systematic review within the framework of the Cochrane Back Review Group” kwam naar voren dat massage superieur was aan andere vormen, zoals ontspanning, beweging, fysiotherapie en zelfzorg en dat vooral acupunctuurmassage gunstig bleek te zijn bij aspecifieke rugklachten, meer nog dan de klassieke massage. Meer studies zijn nodig om deze conclusies te bevestigen.

Uit een onderzoek A comparison of the effects of 2 types of massage and usual care on chronic low-back pain: a randomized, controlled trial (2011) kwam naar voren dat Massage therapie sneller helpt om pijn te verminderen en ter verbetering tot herstel, dan de gebruikelijke medische zorg bij mensen met chronische lage rugpijn. Het doel van de NCCAM gefinancierde studie, gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine, was de korte en lange termijn effecten van structurele massage, ontspanningsmassage en gebruikelijke zorg voor mensen met chronische lage rugpijn te vergelijken.

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat “angst” afneemt na een massage.

Medisch Shiatsu Massage Praktijk
If you need two hands in Wassenaar