Member of Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst (NWP) P1600
AGB Code zorgverlener(s): 90-046686


Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst

Medisch Shiatsu therapie "If you need two hands"
​R. Zellenrath
Santhorstlaan 24 te Wassenaar
T. 0623680106

 

home / If you need two hands - Praktijk voor Shiatsu en Massage in Wassenaar

Shiatsu, Coaching, Wellness massage

Blijf zo lang mogelijk vitaal!

We vergeten vaak voor onszelf te zorgen. Signalen die door het lichaam worden afgegeven, worden door tijdgebrek of andere redenen genegeerd. Tot het moment dat een verwaarloosde klacht medisch wordt en een bezoek aan de huisarts noodzakelijk is. 

Complementaire therapeuten hebben een opleiding op HBO niveau gevolgd. Per 1 januari 2017 hebben zij opnieuw een 1-jarige bijscholing gevolgd op het gebied van psychosociale en westerse medische basiskennis. Een consult wordt dan indien u aanvullend verzekerd bent nog steeds vergoed. Check bij uw zorgverzekeraar.

Renate Zellenrath heeft totaal 6 studiejaren (parttime) gevolgd op het gebied van Japanse technieken namelijk Namikoshi Shiatsu. Shiatsu is een lichaamsgerichte therapie. Daarnaast studeerde zij 5 jaar de Traditionele Chinese geneeskunde (TCM), 3 jaar natuurgeneeskunde en westerse medische basisvakken (Amsterdam en Baarn). In Japan is shiatsu erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn.

Renate is een complementair therapeut en denkt vanuit een holistische gedachte. Ondersteuning met lichaamstherapie, natuurproducten, supplementen om het lichaam in balans te houden. Complementair therapeuten vinden dat leefstijl, beweging, leefomgeving, voeding en ook supplementen van belang zijn om zo lang mogelijk vitaal te blijven. We zien dat regulier en complementair steeds dichter bij elkaar komen op dit gebied. De zorgkosten zijn enorm hoog.

De huisarts is wel bepalend voor een te volgen traject. De huisarts schrijft u medicatie voor of stuurt u door naar een specialist. Het is van belang om jaarlijks met de huisarts, assistente of apotheek de ingenomen medicatie te bespreken. Medicatie kan helpen bij klachten, ze zijn soms van levensbelang, maar medicatie (anti biotica) bestaat voornamelijk uit chemische stoffen. Chemische stoffen belasten de zuiverings organen, zoals de lever en nieren, wanden van het spijsverteringstelsel. Bij twijfel verwijs ik u terug naar de huisarts.

Shiatsu Namikoshi is een aangename therapeutische massage. De therapie versterkt het lichaam, ontspant en verzacht pijn en wordt zowel preventief ingezet als ter ondersteuning van (medische) (pijn)klachten. Contact met het lichaam is nodig voor welbevinden. Er is steeds meer onderzoek dat massage/aanraking verbinding legt met de hersenen en een positief effect heeft op het lichaam. Net zoals mindfulness en meditatie, welke therapievormen, regulier, al meer wetenschappelijk erkend zijn..

Shiatsu gaat dieper in op de lagen onder het spierweefsel waar volgens de filosofie de energiebanen lopen. Hier liggen ook de sterkere verbindingen met de hersenen, komen neurotransmitters en eiwitten vrij om het endocriene zenuwstelsel en immuunsysteem te beïnvloeden. Steeds meer onderzoek op dit gebied laat zien dat lichaamswerk effect heeft op cortisol, serotonine en dopamine gehalte, ook effect op het brein.

​Vanuit de filosofie spelen genetische factoren een rol in het ontstaan van ziekte, evenals de ontwikkeling van het kindje gedurende de zwangerschap, maar de filosofie kijkt vooral naar hoe het leven na de geboorte is gevoed. De levensstijl in relatie met de leefomgeving. Stress, uitputting, overbelasting, toxische omgeving, verkeerd of teveel medicatie gebruik of verkeerde voeding. Ons lichaam vertaalt alle opgeslagen informatie naar hoe het met ons is gesteld, bijvoorbeeld via geur en vochten (zweet or urinegeur, oedeem), of kleur (van de huid), koude of warmte (koude ledematen, of juist warme), via droogte (hoest, droge mond), volte en leegte (pijnlijke spieren, spierknopen, slapte in  spieren), via de ademhaling (hoog, laag), of blokkades, slijtage.

​Ook emoties spelen een belangrijke rol in deze filosofie. Elke emotie is verbonden aan een orgaan. Ook hier vertelt de filosofie dat door een verwaarloosde emotie, een psychische of lichamelijke klacht kan ontstaan. Wie altijd boos Is, of onder druk staat, belast het hart. Ook Westers wordt hierover geschreven. Bij trauma, langdurig verdriet kunnen zwakke onderliggende genen tot ziekte uiting komen.

​Daarnaast spreekt de filosofie over externe ziekteveroorzakers, zoals virussen, bacterien, schimmels, of klimaatinvloeden. Ook de darmen en de spijsvertering, ons tweede brein, spelen een belangrijke rol in het ontstaan van ziekte. Signalen zijn bijvoorbeeld langdurige obstipatie, diarree, misselijkheid. Bij het behandelplan wordt dan meegenomen om het immuunsysteem te versterken. Iemand met een verzwakt immuunsysteem heeft geen baat bij lichaamstherapie alleen. Ook wordt gekeken naar de levensfase waarin men zit vanuit de vijf elementen. Kind, jong volwassene, gezin, overgang, ouderdom.

​Deze eeuwenoude filosofie is een soort van kleine database waarin alle signalen en symptomen zijn opgeslagen, maar waarbij, vanzelfsprekend, de huidige Westerse visie noodzakelijk is. Bij twijfel en bij ziekte blijft u in contact met regulier.

​Door subtiel te drukken op specifieke acupunctuurpunten of door verbinding van deze punten, worden blokkades opgeheven, zonder kraken, zonder harde druk, maar wel op specifieke acupressuurpunten. soms gebruik ik de basis van Emmett thechniek.
Spanningen worden opgelost, emoties kunnen vrijkomen. Niet altijd kan het zelfregulerend vermogen worden ingeschakeld om te herstellen. Denk aan een ernstige ziekte of door gebruik van teveel toxische stoffen, leven in een vervuilde of stressvolle leefomgeving, roken en anders. Over het algemeen zal de zorgvrager een diepe ontspanning ervaren, of zelfs de energiestroom voelen die in beweging wordt gezet. Ik begeleid u graag naar meer bewustwording. Iets wat jaren is opgebouwd, kan ik echter niet in 1 keer oplossen.

Santhorstlaan 24, 2242 BG Wassenaar
tel. 0623680106
info@ifyouneedtwohands.nl
www.ifyouneedtwohands.nl
KvK nummer: 27251307
AGB code zorgverlener: 90-046686
AGB code praktijk: 90-55308
NWP nr: P-1600
R. Zellenrath voldoet aan de Plato eindtermen SHO reg.nr 112199-105871

Meer wetenschap onder andere te vinden op:

www.sciencedirect.com, typ acupressure of shiatsu

NCBI/ Pubmed
BritishMedical Journal
​Cochrane

 

Shiatsu Praktijk "If you need two hands" in Wassenaar
Shiatsu massage