home / If you need two hands - Praktijk voor Shiatsu en Massage in Wassenaar

Shiatsu en vitaliteit coaching

Blijf zo lang mogelijk vitaal!

We vergeten vaak voor onszelf te zorgen. Signalen die door het lichaam worden afgegeven, worden door tijdgebrek of andere redenen genegeerd, vermoeidheid, vaak verkouden, (bindweefsel)ontstekingen, of emoties zoals somberheid, angsten, verminderende stofwisseling, stijfheid, tot het moment dat een verwaarloosde klacht medisch wordt en een bezoek aan de huisarts noodzakelijk is.

Gelukkig zijn er steeds meer wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van leefstijl en risicofactoren, want omgevingsfactoren, leefstijl en emoties spelen een belangrijke rol vanuit de traditionele Oosterse filosofie.

In de traditionele oosterse denkwijze staat de mens en zijn leefomgeving centraal. Genetische factoren spelen een rol, maar zijn gering. De focus ligt niet op symptoombehandeling, maar zoekt naar de oorzaak. Er wordt gekeken naar alle aspecten, zoals de klacht, de diagnose van de huisarts, de levenswijze, de beweging, de omgeving en mentale gemoedstoestand, ook de lichaamshouding en invloeden van buitenaf, maar ook naar de leeftijd, ouderdom. Van cel, weefsel, orgaan naar organisme, de mens en zijn leefomgeving.

Complementaire therapeuten hebben een 4 of 5-jarige opleiding op HBO niveau gevolgd. Per 1 januari 2017 hebben zij opnieuw een 1-jarige bijscholing gevolgd op het gebied van psychosociale en westerse medische basiskennis. Een consult wordt dan indien u aanvullend verzekerd bent nog steeds vergoed. Check bij uw zorgverzekeraar.

Renate Zellenrath heeft totaal 6 studiejaren (parttime) gevolgd op het gebied van Japanse technieken namelijk Namikoshi Shiatsu. Shiatsu is een lichaamsgerichte therapie. Daarnaast studeerde zij gedurende deze jaren Traditionele Chinese geneeskunde, natuurgeneeskunde en westerse medische basisvakken (Amsterdam en Baarn).

Het Namikoshi systeem is op een dusdanig hoog medisch niveau dat de therapie in 1964 door het Ministerie van Gezondheid en Welzijn in Japan als enig Shiatsu-systeem is erkend. In 1975 introduceerde Dennis Binks, een leerling van Tokujiro, Namikoshi Shiatsu in Europa.

Shiatsu kijkt niet alleen naar de spieren, de wervels en de gewrichten, maar vooral naar de organen. Elke emotie is verbonden aan een orgaan. De oorzaak van de klacht kan vaak heel ergens anders gelegen zijn. Er zijn neurowetenschappers die bevestigen dat de meridianen terug te vinden zijn in het bindweefsel van het lichaam, ook wel fascia genoemd. De fascie is het meest sensorische orgaan in het lichaam. Alles is verbonden en functioneert als één geheel.

Shiatsu gaat dieper in op de lagen onder het spierweefsel waar volgens de filosofie de energiebanen lopen. Hier liggen ook de sterkere verbindingen met de hersenen, komen neurotransmitters en eiwitten vrij om het endocriene zenuwstelsel en immuunsysteem te beïnvloeden.

De Medisch opleide shiatsu therapeut Namikoshi heeft naast de kennis over energiebanen ook kennis op het gebied van voeding, emoties, leefpatronen en wanneer bewegen goed is of juist ontspanning. Ze kent de effecten van leefstijlgerelateerde ziekten, ze kent de pathologie, de fysiologie vanuit de Oosterse filosofie als de Westerse visie.

De huisarts is wel bepalend voor een te volgen traject. De huisarts schrijft u medicatie voor of stuurt u door naar een specialist. Het is van belang om jaarlijks met de huisarts, assistente of apotheek de ingenomen medicatie te bespreken. Medicatie kan helpen bij klachten, ze zijn soms van levensbelang, maar medicatie (anti biotica) bestaat voornamelijk uit chemische stoffen. Chemische stoffen belasten de zuiverings organen, zoals de lever en nieren, wanden van het spijsverteringstelsel. Bij twijfel verwijs ik u terug naar de huisarts.

Ons lichaam vertaalt alle opgeslagen informatie naar hoe het met ons is gesteld, bijvoorbeeld via geur en vochten (zweet or urinegeur, oedeem), of kleur (van de huid), koude of warmte (koude ledematen, of juist warme), via droogte (hoest, droge mond), volte en leegte (pijnlijke spieren, spierknopen, slapte in  spieren), ontlasting, via de ademhaling (hoog, laag), of blokkades, slijtage. 

​Daarnaast spreekt de filosofie over externe ziekteveroorzakers, zoals virussen, bacterien, schimmels, of klimaatinvloeden. Ook de darmen en de spijsvertering, ons tweede brein, spelen een belangrijke rol in het ontstaan van ziekte..

Bij twijfel en bij ziekte blijft u in contact met regulier.

​Door subtiel te drukken op specifieke acupunctuurpunten of door verbinding van deze punten, worden blokkades opgeheven, zonder kraken, zonder harde druk, maar wel op specifieke acupressuurpunten.

Ik werk op comfortable shiatsu massage tafel en niet meer op een mat, de tafel kan via pedaal zeer hoog en zeer laag worden gezet.

Santhorstlaan 24, 2242 BG Wassenaar
tel. 0623680106
info@ifyouneedtwohands.nl
www.ifyouneedtwohands.nl
KvK nummer: 27251307
AGB code zorgverlener: 90-046686
AGB code praktijk: 90-55308
NWP nr: P-1600
R. Zellenrath voldoet aan de Plato eindtermen SHO reg.nr 112199-105871

Zij is aangesloten bij

KABAlle op de lijst voorkomende behandelaars bij KAB voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor zorgaanbieders (Wkkgz), en zijn in het bezit van een geldige VOG en een erkend diploma Medische en/of Psychosociale basiskennis.

Renate Zellenath is ook aangesloten bij RBCZ

 

rbcz logo

NSENederland-logo


Afbeeldingsresultaat voor SHO stichting hoger onderwijs

Meer wetenschap onder andere te vinden op:

www.sciencedirect.com, typ acupressure of shiatsu

NCBI/ Pubmed
BritishMedical Journal
​Cochrane

 

 
Shiatsu Praktijk "If you need two hands" in Wassenaar
Shiatsu massage