Member of Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst (NWP) P1600
AGB Code zorgverlener(s): 90-046686


Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst

Medisch Shiatsu therapie "If you need two hands"
​R. Zellenrath
Santhorstlaan 24 te Wassenaar
T. 0623680106

 

home / If you need two hands - Praktijk voor Shiatsu en Massage in Wassenaar

Shiatsu, Coaching, Wellness massage

We vergeten vaak voor onszelf te zorgen. Signalen die door het lichaam worden afgegeven, worden door tijdgebrek of andere redenen genegeerd. Tot het moment dat een verwaarloosde klacht medisch wordt en een bezoek aan de huisarts noodzakelijk is.

Shiatsu Namikoshi is een aangename therapeutische massage. De therapie versterkt het lichaam, ontspant en verzacht pijn en wordt zowel preventief ingezet als ter ondersteuning van (medische) (pijn)klachten. Shiatsu Namikoshi spreekt over Complementary and Alternative Medicine (CAM). Zij is geen vervanger van de reguliere geneeskunde, maar maakt gebruik van twee denkwerelden, vanuit de Oosterse (Chinese en Japanse) filosofie en Westerse visie. Ook geeft zij voeding- en leefstijladviezen mee vanuit de Oosterse en Westerse gedachte.

Het uitgangspunt van Shiatsu is dat het lichaam in het bezit is van zelfgenezend vermogen. Het lichaam zal er alles aan doen om het lichaam weer te herstellen. Genetische factoren spelen een rol in het ontstaan van ziekte, maar zijn gering in verhouding tot andere factoren, zoals emoties. Elke emotie is vanuit de Chinese en Japanse filosofie verbonden aan een orgaan. Ook een vervuilde en stressvolle omgeving, een ongezonde leefstijl, het gebruik van teveel zorgwekkende (voedings)stoffen kunnen tot klachten leiden die niet direct gelinked worden aan de pijnklacht, terwijl vanuit de Oosterse (natuurgeneeskundige) filosofie het lichaam al duidelijke signalen afgeeft. De Chinese cultuur gaan zo'n 3000 jaar terug, teksten opgeschreven met slechts een paar correcties nadien. Archeologen ontdekken steden, schatten, tombes, maar op het moment dat wij shiatsu therapeuten en acupuncturisten spreken over de Chinese of Japanse cultuur dan wordt er nog te vaak sceptisch gekeken.

Westers kunnen we niet ontkennen, dat een "therapeutische" massage ontspant, er komen hormonen vrij die ervoor zorgen dat je je prettig voelt. We sturen automatisch positieve energie naar ons lijf.  Ons lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit vocht. Zeer veel processen verlopen via de lichaamsvochten. Met name het lymfestelstel speelt een belangrijke rol om onze weerstand te ondersteunen. Een massage zorgt voor een goede doorstroming en afvoer van afvalstoffen. Observeren, voelen, palperen zijn onderdelen die gedurende jaren studie worden meegenomen. En zo kan ik nog tal van punten opnoemen waarom iedereen recht heeft op een "massage". U voelt zich lekkerder in uw vel of een opruimproces wordt in beweging gezet.

Er zijn verschillende stijlen van Shiatsu. Namikoshi en Zen (Masunaga) zijn de meest voorkomende stijlen in Nederland. Een therapeut zal dit vermelden op de website.

Bij de NWP (licentie natuurgeneeskundig shiatsu) zijn 55 zorgverzekeraars aangesloten.

Nieuw per 2017

Om toezicht te houden, geen wildgroei te krijgen van allerlei verschillende opleidingen, om meer duidelijk te geven aan zorgvrager en verzekeraar en om aan kwaliteitseisen te (blijven) voldoen wat de zorgverlener betreft, is in 2015 het CPION aangesteld. Het CPION vertegenwoordigt SPWO, SPHBO, SHO, SPMBO, SPEN. Uiterlijk op 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder over aantoonbare voldoende medische en psychosociale basiskennis (MBK en PSBK) beschikken. Een therapeut zal dit vermelden op de website of in de praktijk. Hierdoor blijft de oude regel gehandhaafd en wordt een consult, als u aanvullend verzekerd bent voor shiatsu therapie, geheel of gedeeltelijk vergoed.

Ik heb deze nascholing in 2015/2016 gevolgd aan de School voor Homeopathie (vakdocent Alex Leupen) en in mei 2016 afgerond.

Ik ben beëdigd en gediplomeerd en aangesloten bij de Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst. Behandelingen kunnen om die reden worden vergoed door de ziektekostenverzekering. Daarnaast ben ik lid van de ESA.

Bent u nieuwsgierig geworden ? Bel 06 23680106 bgg spreek een bericht in.

De praktijk “If you need two hands” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer:
KvK 27251307.

Mijn AGB code zorgverlener(s) 90-046686 en AGB code praktijk: 90-55308

Meer wetenschap onder andere te vinden op:

NCBI/ Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=acupressure
BritishMedical Journal: http://www.bmj.com/search/acupressure
Extra-1 acupressure for children undergoing anesthesia, Anesth. Analg 200

​Cochrane: www.cochrane.org (massage or acupuncture or shiatsu)

 

Shiatsu Praktijk "If you need two hands" in Wassenaar
Shiatsu massage